arrow_drop_up arrow_drop_down
Anti-spambeleid

Onder spam wordt verstaan: een grote hoeveelheid e-mail verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Ook het veelvuldig dezelfde e-mail versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om heeft gevraagd valt onder spammen. (dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)


Essential Connection verstuurt gratis inspiratiemails nadat een bezoeker zijn e-mailadres voor dat doel heeft achtergelaten. Naast de inspiratiemails biedt Essential Connection ook producten/diensten en nieuwe informatie daaromtrent aan via e-mail, social media en via deze site en verstuurt zij een aantal keer per jaar een nieuwsbrief. Het is voor elke inschrijver eenvoudig gemaakt om zich af te melden door op de ‘unsubscribe’-link te klikken in de ontvangen e-mail.


Essential Connection hecht waarde aan de regelgeving rondom elektronische mailings en de Europese AVG-regelgeving en zal daarom nooit gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de bezoeker toestemming heeft gegeven en waarvoor hij ze expliciet heeft aangeleverd. Doorgeven aan derden gebeurt alleen op verzoek of met toestemming na overleg. Doorverkopen is per definitie een big NO NO.

Cookies erbij?