arrow_drop_up arrow_drop_down
Disclaimer

Essential Connection is niet verantwoordelijk voor permanente beschikbaarheid van de website en aanvaard derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het - tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.


De bezoeker is volledig verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie op deze website alsook voor het gebruik van die informatie. Aan de informatie op de website kan geen rechten worden ontleend.


Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De bezoeker is conform genoemde rechten wettelijk niet gerechtigd deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Cookies erbij?