arrow_drop_up arrow_drop_down
AVG | Privacyverklaring

Essential Connection, gevestigd aan Beeklaan 210 5032 AK TILBURG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Bedrijf: Essential Connection

Websites: https://www.essentialconnection.nl en https://www.emmysoplantila.nl

Adres: Beeklaan 210, 5032 AK TILBURG 

Tel: +31640099251


Essentialconnection.nl en emmysoplantila.nl worden beheerd door Emmy Soplantila. Je kunt haar bereiken via info@essentialconnection.nl.


Verwerking van persoonsgegevens

Essential Connection verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

Bedrijfsnaam
• Zakelijke adresgegevens

• E-mailadres

• IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De websites en/of dienstverlening van Essential Connection is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@essentialconnection.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel

Essential Connection verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor verzenden van nieuwsbrief en inspiratiemails Food for the heart and mind.
  • Voor de levering van goederen en diensten.
  • Om jou te informeren over wijzigingen in diensten en producten.
  • Voor de afhandeling van betalingen.
  • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Essential Connection verwerkt ook persoonsgegevens waartoe wettelijk verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Essential Connection bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om aan de wettelijke termijnen te voldoen bewaren we administratie zeven jaar. Online ingevoerde persoonsgegevens blijven op onze mailinglijst(en) voor zolang je gebruikmaakt van onze diensten en/of producten en zolang als jij je niet afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Essential Connection zal nooit jouw gegevens verkopen of verhuren. Wel deelt Essential Connection data met Enormail die voor ons jouw gegevens verwerkt voor de verzending van nieuwsbrief en inspiratiemails. Met Enormail hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Essential Connection blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Essential Connection deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Essential Connection gebruikt functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Essential Connection gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Essential Connection en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@essentialconnection.nl. 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Essential Connection reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken. Essential Connection wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Essential Connection neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@essentialconnection.nl.


De volgende maatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL): wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Wijzigingen

Eventuele wijzigingen op deze privacyverklaring worden geplaatst zonder aankondiging vooraf. Bezoek regelmatig deze pagina om over actuele informatie te beschikken.


Cookies erbij?