arrow_drop_up arrow_drop_down

een oplossing voor de vergrijzing

een nieuw perspectief voor de jeugd

(een project van SOJ)

STATIEGELD OP JEUGD DOET VERGRIJZING KANTELENPalm Springs in Nederland?

Uit diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd door de overheid, Rabobank Nederland en de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de vergrijzing in mijn Brabantse dorp Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Daar ben ik verschrikkelijk van geschrokken. Als er niets gebeurt, woon ik straks in het Palm Springs van Nederland. Daarom ben ik een burgerinitiatief gestart en is mijn Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) ontstaan. Om de vergrijzing te laten kantelen binnen ons dorp moet meer betaalbare woonruimte komen voor jongens en meiden die op zichzelf willen gaan wonen of na hun studie terug willen keren naar hun geboortegrond.

 

Het burgerinitiatief

In het dorp stijgen de zorgkosten enorm, de mantelzorger is niet meer te vinden, de basisscholen zullen hun deuren moeten sluiten, er is geen vrijwilliger meer voor de voetbalclub of hockeyvereniging te vinden en de economie zal niet floreren. Kortom: het dorp zal leeglopen en een krimpgebied worden. Dit heeft mij als burger en ondernemer doen besluiten in actie te komen en ben ik een burgerinitiatief gestart om als dorp ‘duurzaam te worden in mensen’. En hoe wij dit doen? Door de eigen woningen van senior huiseigenaren kadastraal te splitsen en op te delen in twee woonunits. Het oorspronkelijke adres krijgt dan een A- of een B-toevoeging. Elke woonunit beschikt over een eigen opgang, slaapkamer, badkamer, woonkamer en keuken. De senior krijgt dan een jongvolwassene buur die als tegenprestatie hulp biedt bij taken die de senior niet meer zelf kan verrichten, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, gras maaien, medicijnen halen of hulp bij het gebruik van de computer. Ook het sociale praatje over het weer ontbreekt niet (meer). Zo wordt de senior ook weer meer onderdeel van de samenleving en kan eenzaamheid worden tegengegaan.

 

Huur-sparen, een positieve prikkel

Deze constructie levert de jonge bewoner ook het volgende op. Van de huur die hij normaal gesproken volledig kwijt is, wordt een deel opzijgezet. Op deze manier spaart hij maandelijks voor zijn eerste eigen huis, het zogeheten huur-sparen. De oplopende huizenprijzen en studieschulden, nieuwe eisen van de hypotheekverstrekker en het niet makkelijk krijgen van een vaste aanstelling maken het kopen van een eigen huis of appartement bijna onmogelijk. Met huur-sparen komt kopen van een eigen woning voor jongeren weer binnen bereik. Ik hoop van harte dat dit concept ervoor gaat zorgen dat ook je eigen kind, neef, nicht, buurjongen of buurmeisje gemakkelijker een eigen zelfstandig leven kan gaan opbouwen. 

 

De vergrijzing in ons dorp blijkt uitzonderlijk en de vergaande gevolgen heb ik mij niet gerealiseerd. Enerzijds wordt de groep ‘empty-nesters’ in grote huizen steeds groter. En anderzijds - zo maken mijn directe omgeving en de vriendenkring van onze zoon duidelijk - willen jongeren na hun studie graag terug naar Son en Breugel, maar is dat praktisch onmogelijk. Er zijn geen betaalbare woningen in het dorp. 

 

Herbestemming als oplossing

Ik ben in eerste instantie in actie gekomen voor ons dorp, maar ik heb ontdekt dat het probleem in heel Nederland speelt. Daarom wil ik het concept ook andere gebieden aanbieden. Maar voordat we het groots gaan aanpakken, wil ik eerst de resultaten van de eerste pilot afwachten. We zijn volop bezig een bestaande woning van een senior echtpaar officieel kadastraal te splitsen. Ze hebben geen inwonende kinderen meer, hebben ruimte over en willen oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Door bestaande woningen en/of gebouwen een herbestemming te geven, creëren we woningen en woonunits waar jong en oud samen kunnen leven. Door er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen ontstaat er een sociale en duurzame leefomgeving met een win-win-win voor iedereen. De jongeren krijgen een eigen woonruimte waar zij kunnen bouwen aan hun toekomst en senior huiseigenaren hebben hulp in de buurt voor taken die zij zelf niet meer kunnen uitvoeren. Het ontlast ook familieleden in hun mantelzorg, zij hoeven niet meer iedere keer in actie te komen als (o)pa of (o)ma een boodschap nodig heeft of als het gras gemaaid moet worden.

 

Ik hoop dat Nederland begrijpt dat we het al 100 jaar op een bepaalde manier doen die nu niet meer werkt. Alles verandert, dus ook wonen. En doordat er veel uitdagingen zijn waar nu geen antwoord op is, hoop ik dat onze kijk op innovatie in wonen een breed draagvlak vindt en dat dit mag bijdragen aan een mooie samenleving voor jong en oud!De vergrijzing slaat hard toe en jongvolwassenen komen niet aan een betaalbare koop- of huurwoning na hun studie. Dat moet veranderen!

We kunnen alle support gebruiken. Je zou ons reuze helpen door anderen te vertellen over onze ideeën en oplossing, onze berichten via social media te delen en mij in contact te brengen met mensen waarvan jij denkt dat die begrijpen dat er iets moet veranderen en ook in actie willen komen.

Amanda Schiltmans
(oprichter en voorzitter)

Stichting Statiegeld op Jeugd

 WIN-WIN-WIN

* Jongeren hebben weer een kans op eigen woonruimte en kunnen met meer zekerheid bouwen aan hun toekomst.

* Senior huiseigenaren kunnen langer in de vertrouwde omgeving blijven wonen door de klusjeshulp van de jongere buur.

* Door de overname van een aantal mantelzorgtaken krijgen de familieleden weer meer tijd voor zichzelf.


Door de eigen woning kadastraal te splitsen, is het ook mogelijk om huursubsidie te ontvangen en heeft dit geen gevolgen voor de aanspraak op andere sociale voorzieningen.

Meer over Stichting Statiegeld op Jeugd
Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) zet zich in om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor jongvolwassenen, introduceert innovatieve woonvormen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en bevordert hiermee duurzame en toekomstbestendige leefomgevingen. Bekijk ook de video op YouTube: https://youtu.be/uSL_FEj5s_M. Voor meer informatie bezoek www.st-soj.nl of neem contact op met voorzitter en initiatiefnemer Amanda Schiltmans, bereikbaar op 06-27358749 of via e-mail: voorzitter@st-soj.nl.
Cookies erbij?